Samarbejdspartnere

Dansk Danseteater samarbejder med følgende kulturinstitutioner:


 

DET KGL. TEATER

En helt ny epoke åbnede sig for Dansk Danseteater, der i begyndelsen af 2017 flyttede fra Dansehallerne på Ves­terbro og ind i Operaen på Holmen, hvor både administration, dansere og teknisk personale nu har deres faste base. Kompagniet er fortsat en selvejende institution med egen økonomi og egen rammeaftale med Kulturministeriet. Vi håber samarbejdet med Det Kgl. Teater vil kunne tilføre den smukke nation­alscene flere spektakulære moderne danseoplevelser, bl.a. på Takkelloftet, hvor Dansk Danseteater to måneder årligt har eksklusiv adgang til at præsentere forestill­inger. Gennem Dansk Danseteaters samarbejde med Det Kgl. Teater præsenterer Det Kgl. Teater også Dansk Danseteaters forestillinger på andre af deres scener, f.eks. har publikum haft mulighed for at opleve moderne dans på Gamle Scene og Skuespilhusets Store Scene. Dermed styrkes båndet mellem Danmarks to førende kulturinstitutioner inden for dans. 

Læs mere her

 

THE PLACE – London Contemporary Dance School

Dansk Danseteater har et samarbejde med London Contemporary Dance School. Konkret indeholder samarbejdet en aftale om udveksling af dansepraktikanter, der gennem London Contemporary Dance School får finansieret et praktikophold hos Dansk Danseteater. Samarbejdet indebærer ydermere, at EDge - et kompagni af post graduate dansere fra London Contemporary School - opfører koreografier af Dansk Danseteater, og som herefter turnerer i UK.

Læs mere her

 

DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE

Dansk Danseteater planlægger et samarbejde med Den Danske Scenekunstskole i København. Her er det meningen, at de studerende får mulighed for at deltage i den kreative proces af kompagniets forestillinger, og at der derved sker en udveksling mellem kunstarterne. 

 Læs mere her

 

DANSE QUI DANSE 

'Danse qui Danse' er et Europæisk netværk med fem partnere:

- Escuela de Danza fra Porto i Portugal. 

Korzo – Den Haag (NL)Korzo er det ældste produktionshus I Holland, med talentudvikling som hovedaktivitet. Desuden arrangør af festivalen CaDance (biannual)

Malandain Ballet Biarritz – Biarritz (F). Malandain Ballet Biarritz et af de største dansekompagnier i Frankrig og arrangør af festivalen Temps d’aimer i Biarritz (årlig).

-  Dansk Danseteater (DK). Danmarks største moderne dansekompagni, og arrangør af ’Generator – Masterplatform of choreography’ samt festivalerne Copenhagen Summer Dance, 'Aarhus Summer Dance, and Nordic Summer Dance.

Compagnia Zappalà Danza – Catania (I). Compagnia Zappalà Danza er et af Italiens største kompagnier med base på Sicilien. Udnævnt til koreografisk center i 2014. (1 af 3 i Italien).

 

Netop disse fem kulturinstitutioner har det tilfælles, at de alle arbejder med fysisk dans – eller det Yves Kordain fra Malandain Ballet Biarritz kalder ‘danse qui danse’. Her er tale om bevægelsesorienteret moderne dans, hvor fokus er på dansen som fysisk udtryk, med tråde til den klassiske ballets trinsprog. Dette fokus er konkret betydende for hvem der indgår i fødekæden af dansere og koreografer, da denne form for moderne dans kræver stærke dansetekniske, fysiske, koreografiske og sceniske forudsætninger.

 

Målet med Danse qui Danse netværket er, at:

1) Promovere ‘Danse qui Danse’.

2) Finde nye koreografiske talenter.

3) Videreudvikle de nye koreograftalenter.

4) Styrke et netværk til koreografiske ‘residencies’.

5) Berige hele kultur og dansemiljøet.

6) Skabe nye forretningsmodeller.

 

SKOLERNE I OURE SPORT OG PERFORMANCE

Dansk Danseteater samarbejder med Skolerne i Oure om et årligt workshopforløb af 5 dages varighed. Her underviser nogle af kompagniets dansere skolens elever i moderne dans, ballet, repertoire, improvisation og koreografi. Dette udmunder i to forestillinger på Oure, hvor målet er at give eleverne et førstehåndsindtryk af, hvad det kræver at være professionel danser.

Læs mere her

 

DANSEHALLERNE

Dansehallerne er en national platform for moderne dans og ny koreografisk scenekunst, der samler en række aktører inden for kunstarten. Fra 2009 til 2017 dannede Tap E på Carlsberg de fysiske rammer for Dansk Danseteater og Dansehallerne. Mens Dansk Danseteater har fået fast domicil på Operaen på Holmen, så er det i fremtiden visionen at Dansehallerne skal have residens i Kedelhuset på Carlsberg, hvor institutionen i de kommende år vil arbejde på at etablere kontorer, studier og dansescene. Indtil da vil Dansehallernes administration være samlet på Regnbuepladsen 7 på Vesterbro, mens institutionens aktiviteter realiseres på en række venues i hele Danmark.

Læs mere her