DK / EN

DK / EN

DANSK DANSETEATER SØGER NY KUNSTNERISK LEDER

 

Dansk Danseteater søger ny ambitiøs og kunstnerisk indsigtsfuld leder, der kan stå på fundamentet af Dansk Danseteaters rolle og identitet i dansk og internationalt kulturliv samt videreudvikle kompagniet til at styrke dansens betydning og rolle i samfundet og kulturlivet. Dansen, som kunstart og udtryksform, skal berige den enkelte og styrke fællesskaber – både hos unge og det modne publikum. Dette kan ske i det fysiske og digitale møde, eller i en kombination heraf. Dansk Danseteater skal være kendt og anerkendt for at være et moderne dansekompagni, der kombinerer tradition og nytænkning samtidigt med, at det bidrager til at sætte dans på dagsordenen som udtryksform.

Som kunstnerisk leder for Dansk Danseteater er du ansvarlig for at sætte og opretholde kompagniets ambitioner og høje standard. Du udøver en visionær, kunstnerisk indsigt i og evne til at skabe et repertoire, der tiltrækker både et dansk og et internationalt publikum. Det er en stor fordel, hvis lederskabet også bevidner en dedikation til at styrke kendskabet og glæden ved dans hos publikum. Den kunstneriske leder kan selv være kunstnerisk skabende, men kan også fungere primært i en kuraterende rolle, hvor der er fokus på at rekruttere tidens stærkeste koreografer og morgendagens koreografer samt skabe de ideelle kunstneriske og skabende rammer for et dansekompagni – med et repertoire, der balancerer kunstneriske eksperimenter og dans med bred publikumsappel.

Det er centralt for Dansk Danseteater, at den kunstneriske leder praktiserer en inddragende, meningsskabende ledelsesstil hos kompagniets medarbejdere. En ledelsesstil, der formår at favne den kompleksitet og pluralitet, som kompagniet indeholder med både administrative og kunstnerisk udøvende på en måde, der drager nytte af de eksisterende kompetencer.

Ansvarsområder og arbejdsopgaver

 • Ledelse af dansekompagniet i samarbejde med den administrative leder. Den kunstneriske leder har primært fokus på kunstnerisk udvikling og vision i sin ledelsesgerning.
 • Ansvar for produktion, afvikling af forestillinger, audition af (nye) dansere, prøver mv. Herunder udvikling af strategiske, kunstneriske partnerskaber.
 • Udvikle organisationens kunstneriske praksis og rammer.
 • Initiere, opretholde og bygge videre på kontakt til kunstneriske såvel som præsenterende samarbejdspartnere, samt medvirke til et stærkt samarbejde med fonde og sponsorer, politikere og embedsværket.
 • Udarbejde kunstneriske visioner og strategi i samarbejde med kompagniet og bestyrelse samt økonomisk fundament i samarbejde med administrativ leder og bestyrelse.
 • Løbende orientering af bestyrelsen om kompagniets repertoire og status ift. strategi, herunder de væsentligste kunstneriske, medarbejdermæssige og økonomiske valg og udfordringer.
 • At styrke Dansk Danseteaters position og betydning i dansk kulturliv.
 • Medarbejdertrivsel og -udvikling.

Kvalifikationer

 • Kunstnerisk og personlig integritet.
 • Sans for at skabe en balance mellem at drive kompagniet som forretning og som en kunstnerisk markant og interessant spiller.
 • Kreativ og innovativ.
 • Erfaring med kunstnerisk, inkluderende og empatisk ledelse, der skaber sunde arbejdsvilkår for kompagniets medarbejdere.
 • Stærk kunstnerisk forståelse for hvordan samtidsdans bliver relevant for et bredere publikum i dag. Samt indsigt i og handlekraft til hvordan dette føres ud i praksis i forhold til udvikling af et repertoire, der møder mennesker i dag.
 • Stærke samarbejdsevner der skaber gensidige, konstruktive samarbejdsrelationer.
 • Relevant netværk i dansebranchen både i Danmark og udlandet samt en personlig interesse for at indgå i strategisk netværksskabelse.
 • Lyttende og klar kommunikator med interesse i også at udvikle egne ledelseskompetencer og gerninger, når dette er nødvendigt.
 • Skabe ånden ”Sammen skaber vi Dansk Danseteater”.
 • Forståelse for at præge og arbejde inden for en rammeaftale med Kulturministeriet.
 • Favne kompleksiteten i:
  • at lede med afsæt i inddragelse og co-creation med hele organisationen
  • at lede med afsæt i nysgerrighed og åbenhed kombineret med mod
  • at skabe og udvise tillid til dansere og administrative medarbejdere.

Hvis ansøger ikke allerede har stor ledelseserfaring evt. kombineret med ledelsesuddannelse, skal ansøger være motiveret til at tilegne sig disse kompetencer. Det kan for eksempel ske gennem uddannelse som en del af indkøringsforløbet.

Om ansøgningen og ansøgningsprocessen
Vi forventer, at kandidater udfolder og dokumenterer sine kvalifikationer i ansøgningen, samtidig med at kandidaten tydeliggør sine faglige og personlige mål for at lede Danmarks førende dansekompagni – Dansk Danseteater. Vi forventer 1 side motiveret ansøgning, 2 siders bilag om ansøgers vision for Dansk Danseteater samt fyldestgørende cv med dokumentation for væsentligste erfaringer og uddannelse. Ansøgningen kan suppleres med en kort videopræsentation (max 2 minutter), der viser motivation og vision.

Ansøgningsproces
Deadline for ansøgning: 14. oktober kl. 14.00. Sendes til: job@danskdanseteater.dk.

1. Skrevet ansøgning – evt. komplimenteret med en kort introduktionsvideo, der viser kunstnerisk vision
2. Første interviewrunde
3. Udvalgte kandidater har en samtale med erhvervspsykolog med henblik på personlighedsbeskrivelse
4. Referencer kontaktes
5. Anden interviewrunde med udvalgte kandidater

Ansættelsessamtaler finder sted den 25. og 26. oktober i København. Anden samtale finder sted den 3. november.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen besættes for en periode på fire år med mulighed for forlængelse.

Løn efter kvalifikationer
Den siddende bestyrelse for Dansk Danseteater ansætter den kunstneriske ledelse i samarbejde med medarbejderrepræsentanter fra kompagniet.

Tiltrædelse
1. januar 2023.

Om Dansk Danseteater
Dansk Danseteater er et af Nordeuropas toneangivende moderne dansekompagnier med fast base på den Kongelige Opera i København. Kompagniet er en selvejende institution med egen økonomi og rammeaftale med Kulturministeriet. Dansk Danseteater har siden sin begyndelse i 1981 haft en vision om at forene de klassiske kunstarter med de moderne.

Dansk Danseteater er i dag Danmarks største og mest prisbelønnede moderne dansekompagni, sammensat af håndplukkede dansere fra hele verden. Repertoiret spænder fra store sceneproduktioner på Det Kongelige Teater, over open-air begivenheder som Copenhagen Summer Dance til turnéer bredt nationalt og internationalt. Kompagniet består af 10 dansere og 8 administrative medarbejdere samt en række tilknyttede freelancere.

Rammeaftale med Kulturministeriet og årsrapporter findes HER.

Kontakt
Spørgsmål om stillingen kan rettes til:
Bestyrelsesformand Uffe Savery: uffe.savery@dkdm.dk / 2016 3344
Administrativ leder Trine Rindsig Laursen: trine@danskdanseteater.dk / 2462 7322