NY BESTYRELSE I DANSK DANSETEATER

 
Kulturminister Mette Bock har beskikket en ny bestyrelse for Dansk Danseteater. Bestyrelsesformand Anette Abildgaard takker efter at have været en del af Dansk Danseteaters historie siden 1981. Dermed går kompagniet ind i en ny æra.

Med virkning fra den 1. juli 2017 er der udpeget medlemmer til bestyrelsen for Dansk Danseteater af kulturministeren, Statens Kunstfond og teatrets medarbejdere. De nye medlemmer er Anna Berit Asp Christensen, direktør og kunstnerisk leder af SPOR festival og kunstnerisk leder af SCENATET og Jason Nelson, leder af Dansk Danseteaters nationale turné.

 

Den nye bestyrelsesformand Kasper Holten er tidl. operachef ved Royal Opera House, Covent Garden, og han siger om udnævnelsen:
 

“Det er en stor ære og en spændende udfordring at skulle medvirke til at føre Dansk Danseteater ind i et nyt kapitel. Dansk Danseteater har gennemgået en fantastisk udvikling siden sin stiftelse og har etableret sig som et markant og internationalt anerkendt kunstnerisk fyrtårn - uomgængeligt i det danske teater- og danselandskab. Jeg tænker med stor ydmyghed på at skulle efterfølge det fantastiske arbejde i Dansk Danseteater, som Anette Abildgaard og Tim Rushton har stået i spidsen for, men glæder mig til sammen med den øvrige bestyrelse som noget af det første at skulle finde den helt rigtige nye leder for Dansk Danseteater.”  

 

Dansk Danseteaters kunstneriske leder Tim Rushton siger:

"Jeg vil gerne på vegne af hele kompagniet ønske den nye formand og de nye bestyrelsesmedlemmer hjertelig velkommen, og så vil jeg gerne rette en stor tak til den afgåede bestyrelsesformand Anette Abildgaard for hendes mangeårige engagement og passionerede arbejde i og for kompagniet. Derudover siger vi også farvel til de afgåede medlemmer Miriam Frandsen og Stefanos Bizas, som jeg også vil takke for en dedikeret indsats."


Den nye bestyrelse for Dansk Danseteater består af: 

 

Kasper Holten: (formand), instruktør, tidl. operachef ved Det Kongelige Teater og Royal Opera House, Covent Garden 
Litten Hansen, direktør og skuespiller 
Søren Bojer Nielsen, administrerende direktør i Danmarks Naturfredningsforening 
Uffe Savery, musikchef for CPH Phil 
Anna Berit Asp Christensen, direktør og kunstnerisk leder af SPOR festival og kunstnerisk leder af SCENATET 
Jason Nelson, leder af Dansk Danseteaters nationale turné