Økonomi & Lovgrundlag

Økonomi & Lovgrundlag

Dansk Danseteater er en selvejende institution og modtager tilskud fra Kulturministeriet. 

 

Københavns Kommunes Kultur-og Fritidsforvaltning samt Bikubenfonden har forlænget de hidtidige 3-årige aftale med yderligere 3 år for 2012 – 2014 til Copenhagen Summer Dance. Desuden støtter Scenekunstudvalget Dansk Danseteaters internationale turne.

 

Endelig støttes Dansk Danseteater af et stort antal fonde til udvalgte produktioner.

 


Kompagniet har indgået et sponser samarbejde med:


Make Up provided by MAC

 

 

Rammeafteler, årsberetninger & årsregskaber

Download hhv. Dansk Danseteaters rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015, kompagniets Årsberetning for 2010-2011 og kompagniets Årsregnskab for 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 & 2014-2015 i PDF nedenfor