/
    Foto: Ricardo Sousa 

    Nordic Summer Dance i Vitabergparken        

    den 21. august kl 18